Tillbehör

Elektronisk termostat för din-montage.

ETV - MANUAL

Digital termostat för skydd mot snö och is fukt/temp.

ETO2-4550- MANUAL-DOCUMENT TAKVÄRME

Fukt och tempgivare tak.

ETOR-55 - MANUAL

Utomhusgivare

ETF-7 - MANUAL

Avlastningsbleck stuprör.

Avståndsklammer i stuprör.

Avståndsklammer i stuprör med wire.

Avståndsklammer hängränna med wire.

Avståndsklammer hängränna.

Avståndsband hängränna.

An- och avslutningssats kopplingsdosa.

An- och avslutningssats kallkabel.

Kopplingsdosa IP67 inkl. kopplingsplint .
PRODUKTBLAD

Reglercentral 76-101-01.

 
 

Tillbehör markvärme

Digital termostat för skydd mot snö och is fukt /temp.

ETO2-4550- MANUAL

Digital termostat för skydd mot snö och is fukt /temp.

ETV - MANUAL

Fukt och tempgivare mark.

Stålband för fixering av kabel.

Reglercentral 76-101-01.

 
 
 

Tillbehör Frostskydd

Elektronisk termostat för din-montage.

ETV - MANUAL

Digital termostat för din-montage.

Utomhusgivare.

ETF-7 - MANUAL

Givarkabel till ETV.