Positionering

FÖR FLER PRODUKTER BESÖK AKTUELL LEVERANTÖR HÄR.

Lika Sverige, Linjär inkrementell magnetisk enkoder , Absolut magnetisk enkoder , Drivecod , Posicontrol , Rotapuls , Rotacod , Rotamag , Draw-wire .

                    C80

                              AS58

                              DISPLAY MC

                    SME